Projekt stałej i czasowej
organizacji ruchu

Oferta

Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BDR)

Projekt stałej organizacji ruchu drogowego

Projekt organizacji ruchu na czas budowy przyłącza wodnego

Projekt organizacji ruchu na czas budowy przyłącza wodociągowego

Projekt organizacji ruchu na czas budowy przyłącza kanalizacyjnego

Projekt organizacji ruchu
dla ogródka restauracyjnego

Projekt organizacji ruchu
dla stoiska handlowego

Projekt organizacji ruchu na czas remontu elewacji

Zobacz nasze referencje

Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu oraz audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego – FAQ

Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
SOR – Stała organizacja ruchu
COR – czasowa organizacja ruchu
Projekt stałej organizacji ruchu dla dróg publicznych wszystkich kategorii oraz, dróg wewnętrznych.
– Projekty stałej organizacji ruchu dla wyznaczenia strefie zamieszkania i strefie ruchu.
– Projekty stałej organizacji ruchu dotyczące umieszczenia reklamy, tablic reklamowych, billboardów,
reklam o zmiennej treści znajdujących się w pasie i poza pasem drogowym,
– Projekty stałej organizacji ruchu dla obiektów i budynków wkraczających w pas drogi publicznej (np
termomodernizacja),
– Projekt czasowej organizacji na czas przebudowy, budowy uzbrojenia podziemnego sieci
ziemnych i naziemnych,
-Projekt czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy, budowy, remontu drogi,
Projekt czasowej organizacji ruchu na potrzeby lokalizacji całorocznego ogródka
gastronomicznego, lub sezonowego ogródka gastronomicznego w pasie drogowym,
– Projekty czasowej organizacji ruchu na potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu zorganizowania
imprezy, wystawy, zdjęć do filmu,
– Projekty czasowej organizacji ruchu na potrzeby zajęcia pasa drogowego w celu zlokalizowania,
umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej,
– Projekt czasowej organizacji ruchu dla potrzeb przejazdu ponad normatywnego,
– Inne projekty stałej i czasowej organizacji ruchu realizowane na życzenie klienta.
Klienci otrzymują projekt posiadający klauzulę zatwierdzenia – projekt jest gotowy o
wystąpienie z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego
.

Gdzie zapoznać się z wytycznymi?

Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób należy przeprowadzić projekt organizacji ruchu oraz projekt czasowej organizacji ruchu. Wytyczne dotyczące projektu organizacji ruchu reguluje m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). W § 5 wymienione zostały wszystkie elementy, które powinien zawierać projekt organizacji ruchu. Należy się z nimi dokładnie zapoznać, ponieważ brak któregoś z wymienionych elementów spowoduje odesłanie projektu w celu wprowadzenia poprawek.

Oddaj swój projekt w ręce najlepszych specjalistów!

Poprawnie przygotowany projekt organizacji ruchu powinien zawierać m.in. plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy, plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi (w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną), zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji, opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze oraz wiele innych elementów… Nadal nie wiesz, jak dokładnie powinien być sformułowany taki projekt? Oddaj swój projekt w ręce najlepszych specjalistów!

Nasza firma świadczy usługi projektowe dotyczące wykonywania oraz wdrażania projektów organizacji ruchu. Przygotujemy dla Ciebie projekt organizacji ruchu, a także projekt czasowej organizacji ruchu, które w naszej firmie stoją na bardzo wysokim poziomie. Stawiamy na jakość! Gwarantujemy, że projekty spełnią wszystkie wymagania formalne i prawne. Dzięki odpowiednio wykwalifikowanej kadrze i dużemu doświadczeniu w branży jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie merytoryczne i udzielić niezbędnych porad oraz informacji na każdym etapie współpracy.

Kontakt

+48 791 423 353

biuro@d-3projekt.pl

ul. S. Wojciechowskiego 42/155
02-495 Warszawa