Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BDR)

Audyt BRD ma na celu:

Sprawdzenie drogi, jej projektu oraz organizacji ruchu pod kątem bezpieczeństwa. Nasz wykwalifikowany zespół audytorski, złożony z doświadczonych inżynierów oferuje kompleksowe zweryfikowanie projektu oraz wszystkich etapów jego realizacji pod kątem możliwości wystąpienia zagrożenia wypadkowego wobec osób będących użytkownikami drogi. Dzięki temu minimalizujemy zarówno ryzyko wystąpienia wypadku drogowego, jak i konieczność przeprowadzenia ewentualnych prac naprawczych po zrealizowaniu projektu. Wszystko to pozwala nam obniżyć całkowite koszty związane z realizacją prowadzonej przez Państwa inwestycji.

Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu audytorskiego pozwala nam w pełni profesjonalnie podejść do zleconego zadania i skupić się przede wszystkim na bezpieczeństwie zastosowanych rozwiązań. Poddajemy wnikliwej analizie wszystkie dostarczone nam informacje o projekcie. Przeprowadzamy wizje lokalne w ilości dopasowanej do potrzeb danej sytuacji faktycznej. Zawsze wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Klienta i przygotowujemy wersje robocze oceny projektu z podaniem wykrytych problemów, abyście mogli Państwo na bieżąco kontrolować stan realizacji naszych prac. Jesteśmy również otwarci na spotkania wyjaśniające z projektantami i zawsze służymy fachową poradą.

Każdy prowadzony przez nas audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego składa się z pięciu etapów:

  • Studium korytarzowe oraz techniczno-eknomiczno-środowiskowe
  • Koncepcja programowa
  • Projekt Budowlany i Wykonawczy oraz Projekt Organizacji Ruchu
  • Stan obiektu przed oddaniem do użytku
  • Stan obiektu podczas eksploatacji

Na każdym etapie dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone przez nas działania kontrolne finalnie przyczyniły się do zminimalizowania ryzyka wystąpienia wypadków.

Audyt BRD powinien zostać wykonany przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem przebudowy drogi. Do wniosku o wydanie takiej decyzji należy dołączyć oświadczenie o przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zachęcamy do współpracy!

Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami!

+48 791 423 353

biuro@d-3projekt.pl

ul. S. Wojciechowskiego 42/155
02-495 Warszawa