Projekt organizacji ruchu na czas budowy ogródka restauracyjnego

Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Infrastruktury w przypadku prowadzenia prac mogących utrudnić ruch drogowy, na czas ich wykonywania powinien zostać wykonany projekt organizacji ruchu. Nasza firma oferuje wykonanie profesjonalnych i zgodnych z przepisami projektów które powinny być dołączane do dokumentacji projektowej, na przykład na czas budowy ogródka restauracyjnego.

Każdy projekt organizacji ruchu wykonywany przez naszą firmę, zaś w szczególności projekt organizacji ruchu na czas budowy ogródka restauracyjnego zawiera:

  • opis techniczny wraz z charakterystyką drogi i ruchu na niej, możliwe zakłócenia i zagrożenia oraz zakres planowanych robót i związane z nimi utrudnienia na każdym etapie prac,
  • plan orientacyjny z zaznaczeniem drogi lub dróg których roboty dotyczą w skali od 1:10 000 do 1:25 000,
  • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 w skład którego wchodzą:
    • lokalizacja znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych,
    • parametry geometrii drogi,
  • przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji oraz przywrócenia stałej organizacji ruchu,
  • inne wymagane przepisami prawa dla danego projektu parametry.

Zapewniamy również kompleksową informację na temat wszystkich aspektów związanych z organizacją ruchu na danym terenie, jak również wymogami formalnymi jakie powinny zostać spełnione. W razie potrzeby pomagamy w uzupełnieniu dokumentów tak, aby czas budowy nie wydłużał się lub nie była ona wstrzymywana z powodu błędów w dokumentacji. 

Wszystkie projekty wykonujemy z pełną profesjonalną starannością i w ciągłym porozumieniu z klientem, by nie zaistniały konieczności wnoszenia poprawek z naszej winy. Oczywistą dla naszej firmy kwestią jest, że projekt organizacji ruchu na czas budowy ogródka restauracyjnego dla Państwa zostanie wykonany w możliwie najkrótszym terminie. Zapraszamy do współpracy.

Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami!

+48 791 423 353

biuro@d-3projekt.pl

ul. S. Wojciechowskiego 42/155
02-495 Warszawa