Projekt organizacji ruchu na czas budowy przyłącza kanalizacyjnego

Każda inwestycja związana z budową sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wymaga sporządzenia dokumentacji technicznej wg ściśle określonych wymogów. Jako firma projektowa zatrudniamy specjalistów, posiadających wyższe wykształcenie i stosowne uprawnienia wymagane prawem, które zezwalają nam na opracowywanie dokumentacji pn. projekt organizacji ruchu na czas budowy przyłącza kanalizacyjnego.

Opracowywana przez nad dokumentacja techniczna uwzględnia:

  • ogólne dane inwestycji w oparciu o opracowany projekt budowlany;
  • stan istniejący miejsca realizacji inwestycji;
  • odwołanie do obowiązujących ustaw i rozporządzeń;
  • planowane oznaczenia pionowe dla organizacji ruchu na czas prac budowlanych;
  • plany, mapy i rzuty (tzw. część graficzna dokumentacji technicznej).

Jako firma wyspecjalizowana w opracowywaniu projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, posiadamy wieloletnie doświadczenie, które gwarantuje wysoką jakość i bezbłędność wykonanego projektu. Mamy bowiem świadomość, że uchybienia na etapie projektowania, mogą negatywnie wpłynąć na termin zakończenia prac związanych z przyłączem kanalizacyjnym. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i z pełnym profesjonalizmem, aby wykonać zlecenie na jak najwyższym poziomie. 

Wykonujemy projekt organizacji ruchu na czas budowy przyłącza kanalizacyjnego dla:

  • dróg gminnych,
  • dróg powiatowych,
  • dróg wojewódzkich,
  • drogach ekspresowych,
  • autostradach.

Wszystkie projekty każdorazowo uzgadniane są przez nas z wymagającymi tego instytucjami, w oparciu o obowiązujące przepisy. Mimo, że zatrudnieni w naszej firmie specjaliści na bieżąco aktualizują swoją wiedzę w tym zakresie, szczegółowe uzgodnienia z Zarządem Dróg Miejskich, czy Komendą Policji są konieczne.

Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami!

+48 791 423 353

biuro@d-3projekt.pl

ul. S. Wojciechowskiego 42/155
02-495 Warszawa