Projekt organizacji ruchu na czas budowy przyłącza wodnego

Nasza firma działa na rynku od wielu lat i w tym czasie udało nam się zdobyć potężne doświadczenie niezbędne w prawidłowym projektowaniu zmian w organizacji ruchu. Najważniejszym celem, jaki nam przyświeca, jest ograniczenie do minimum uciążliwości w ruchu, związanych ze zmianą organizacji. Jednym z przedmiotów naszej pracy jest projektowanie organizacji ruchu na czas budowy przyłącza wodnego.

Zakres naszej pracy jest szeroki i nie ogranicza się tylko do sporządzenia oferty. Nasi pracownicy za każdym razem dokładnie zapoznają się z miejscem, w którym mają odbyć się prace. Na podstawie dokumentacji budowlanej stanu istniejącego i projektowanego przyłącza planują najlepszą możliwą zmianę w organizacji ruchu.

Nasza oferta obejmuje wszystkie niezbędne sposoby wygrodzenia miejsc, gdzie nastąpi zmiana organizacji ruchu. Dodatkowo projekt przewiduje dobór odpowiednich oznaczeń drogowych, informujących o prowadzonych pracach czy zwężeniu pasów ruchu. W opisie technicznym, udostępnionym w ramach projektu, szczegółowo określamy rodzaj znaków drogowych, ich rozmiary, a także dokładne odległości i położenie, w jakim powinny być ustawione. To samo tyczy się barier zaporowych, tablic odblaskowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy przyłącza wodnego, określa również jakie niezbędne pozwolenia powinien zorganizować wykonawca. Chodzi tu głównie o zarządcę dróg, na których ma dojść do zmiany organizacji. W projekcie zawarte są dokładne terminy i czas trwania zmian, które konsultujemy z wykonawcą, a także szczegółowo opisane procedury postępowania przed i po zakończeniu prac. W razie jakichkolwiek problemów i niejasności związanych z naszym projektem służymy radą i pomocą.

Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami!

+48 791 423 353

biuro@d-3projekt.pl

ul. S. Wojciechowskiego 42/155
02-495 Warszawa