Projekt organizacji ruchu na czas budowy przyłącza wodociągowego

Jeśli zamierzasz budować przyłącze wodociągowe musisz zdawać sobie sprawę, że nie tylko należy zadbać o bezpieczeństwo pracowników firmy wykonującej przyłącze, ale również wszystkich użytkowników danego obszaru.

Chętnie Ci w wykonaniu tego zadania pomożemy. Wykonamy projekt organizacji ruchu na czas budowy przyłącza wodociągowego. Jesteśmy doświadczonym i kompetentnym zespołem, a więc zlecając nam wykonanie takiego projektu nie będziesz musiał się o nic martwić. Od obowiązującego prawa po wszelkie detale zadbamy my.

Opracowanie będzie zawierało podstawę prawną i wyciąg obowiązków, które należy zachować przy Twojej inwestycji, plan orientacyjny terenu, w którym ma być wykonywana inwestycja, opis techniczny projektu czasowej organizacji ruchu oraz plan sytuacyjny z naniesionymi proponowanymi zabezpieczeniami.

Opis techniczny przygotujemy zgodnie z obowiązującym prawem, zawierać będzie szczegółowy opis stanu istniejącego, czyli chodników, ulic, parkingów, placów zabaw i natężenia ruchu zarówno pieszego, jak i kołowego na tych traktach oraz stan projektowy proponowanych zabezpieczeń, na przykład zmianę organizacji ruchu na czas budowy przyłącza wodociągowego, likwidację chodnika czy przyległego parkingu, oczywiście na czas inwestycji, wszelkiego rodzaju zabezpieczających słupków, barier, znaków informujących, wykonanych w sposób wyraźnie ostrzegający użytkowników terenu o budowie przyłącza wodociągowego. Zadbamy o propozycję ubioru roboczego pracowników, aby byli oni widoczni i swym wyglądem też ostrzegali przechodniów, jak i przejeżdżających.

W projekcie organizacji ruchu na czas budowy przyłącza wodociągowego zawrzemy również wykaz wszystkich jednostek i osób, które należy powiadomić o rozpoczęciu i zakończeniu inwestycji.

Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami!

+48 791 423 353

biuro@d-3projekt.pl

ul. S. Wojciechowskiego 42/155
02-495 Warszawa