Projekt organizacji ruchu na czas remontu elewacji

Profesjonalne projekty organizacji ruchu na czas remontu elewacji

Nasza firma od wielu lat zajmuje się tworzeniem projektów organizacji ruchu na czas wszelkiego rodzaju remontów, czy inwestycji w tym oczywiście projekt na organizację ruchu na czas remontu elewacji. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na konstruowanie projektów w sposób zgodny z prawem, ale zarazem bardzo skutecznych, które bezproblemowo uzyskują pozytywną opinię policji, przyczyniając się do uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego. Mając w zamiarze prace na terenie przylegającym do ciągu komunikacyjnego, zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia, aby w maksymalnym stopniu zmniejszyć czas potrzebny na uzyskanie pozwolenia oraz zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnej decyzji.

Co potrzeba do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego ?

Niezbędny jest projekt organizacji ruchu na czas robót, zawierający opinię policyjnego wydziału ruchu drogowego, a także pozwolenie na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia remontu przez właściwy organ opinii komunikacyjnej oraz uzgodnionym z zarządcą drogi projekcie drogowym. Należy pamiętać, aby złożyć wszystkie wymagane dokumenty, gdyż w przeciwnym wypadku zostaniemy wezwani do uzupełniania braków, co znacznie wydłuży czas oczekiwania na pozwolenie.

Remont budynku, który przyległego do drogi, lub pasa drogowego wymaga tak samo zezwolenia, jak wszystkie inne prace, które wymagają zajęcia pasa drogowego. Niezależnie czy będziemy ustawiać rusztowanie, czy montować daszek zabezpieczający zgoda jest bezsprzecznie wymagana. Należy złożyć wniosek o zajęcie pasa drogowego z załączonym projektem organizacji ruchu na czas remontu zatwierdzony przez policję oraz dokument potwierdzający przyjęcie naszego zgłoszenia przez właściwy organ.

Pamiętać należy, aby wniosek o zezwolenie wraz ze wszystkimi dokumentami złożyć odpowiednie wcześnie, uwzględniając czas potrzebny na jego rozpatrzenie i wydanie opinii. W żadnym wypadku nie można zając pasa drogowego przed uzyskaniem pozwolenia.

Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami!

+48 791 423 353

biuro@d-3projekt.pl

ul. S. Wojciechowskiego 42/155
02-495 Warszawa