Projekt stałej organizacji ruchu drogowego

Profesjonalne projekty stałej organizacji ruchu drogowego

Projekt stałej organizacji ruchu drogowego może być wykonany nawet przez osobę niemającą szczególnych uprawnień w tym zakresie, ale z uwagi na to, że musi być on zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, warto powierzyć jego wykonanie profesjonalistom.

Każdy projekt stałej organizacji ruchu powinien być złożony oddziale GDDKiA w minimum czterech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. Podstawą opracowania jest wizja terenowa, przepisy prawne, decyzje oraz umowy. Jednym z elementów projektu jest opis techniczny, który odnosi się zarówno do charakterystyki samej drogi, jak i ruchu drogowego. Należy wskazać dokładną lokalizację inwestycji oraz termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu.

Ponadto do projektu dołącza się czytelny plan orientacyjny i sytuacyjny (w ściśle określonej skali) wraz z lokalizacją istniejących, usuwanych oraz nowych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Projekt musi również precyzyjnie określać parametry geometrii drogi. W przypadku projektów zawierających sygnalizację świetlną, nie można zapomnieć o opisaniu programu sygnalizacji, obliczeniu przepustowości drogi oraz wskazaniu na istniejące i prognozowane natężenia ruchu. Projekt stałej organizacji ruchu musi również określać zasady dokonywania jego zmian oraz sposób ich realizacji. Załącznikiem do tego dokumentu jest karta uzgodnień, zawierająca opis zakresu organizacji ruchu. Na karcie tej wpisuje się wszelkie uzgodnienia wraz z opinią Komendy Wojewódzkiej Policji. Do projektu dołącza się także wykaz zastosowanych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Bogate doświadczenie pracowników naszej firmy oraz indywidualne podeście do Klienta są gwarancją prawidłowego i sprawnego wykonania projektu z dbałością o każdy detal wymagany przepisami prawa oraz powyższą procedurą. Zaufały nam już setki inwestorów. Zapraszamy do kontaktu!

Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami!

+48 791 423 353

biuro@d-3projekt.pl

ul. S. Wojciechowskiego 42/155
02-495 Warszawa